Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal a pacienților

De ce avem nevoie de datele tale?

Utilizam datele tale pentru identificare și pentru a-ți putea oferi acces la serviciile medicale conform nevoilor tale. Colectarea, prelucrarea și stocarea datelor personale utilizate în cadrul prestării serviciilor medicale se face în baza prevederilor legale specifice din domeniul sanatății.

Ce date prelucrăm?
 • Date generale și de contact: date de indentificare (datele din actul de identitate), numar de telefon, adresa de e-mail.
 • Date cu caracter sensibil: date genetice, date biometrice sau date privind sănătatea dumneavoastră.
Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Prelucram datele personale în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ce ne revin conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru pacient ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acționează în interesul pacientului.

Principiile prelucrării, interesul legitim

Prelucrăm datele tale cu caracter personal în condiții de legalitate, echitate și transparență.

În anumite condiții, datele personale ale pacienților pot fi prelucrate în interes legitim. În aceste cazuri interesul legitim fost documentat, evaluat și acesta nu aduce atingere intereselor sau drepturilor şi libertăţilor persoanei tale.

Cine mai poate avea acces la anumite date?
 • Autoritățile competente în domeniul sanatății din subordinea Ministerului Sanătății, organe competente (instanțe judecătorești), organe de cercetare (Parchet, Poliție).
 • Partenerii noștri, cu care ne aflăm în relații contractuale și care ne ajută să prestăm serviciile medicale, (laboratoarele care prelucrează analizele, furnizori de servicii informatice, contabilitate, etc.)
Transferul de date

În prezent nu transferăm date în afara Spațiului Economic European (SEE), datele noastre fiind păstrate în locații din Romania.

Perioada de stocare

Datele tale vor fi stocate pentru perioada necesară realizării actului medical precum și suplimentar în baza unei obligații legale.

Drepturile tale
 • Dreptul de informare și de acces la date
 • Dreptul de rectificare a datelor
 • Dreptul de ștergere
 • Dreptul de a restricționa utilizarea datelor
 • Dreptul de opoziție la utilizarea datelor
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată
 • Dreptul de retragere a consimțământului în orice moment
Cum îti poți exercita drepturile?

Orice solicitare în legatură cu oricare dintre drepturile tale sau plângere în legătură cu modul în care îți prelucrăm datele cu caracter personal se va transmite în scris la sediul nostru sau prin e-mail la adresa:  juridic[@]spitalulbeius.ro în atenția responsabilului cu protecția datelor.

În cazul în care nu ești mulțumit de soluția primită poți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro

Sari la conținut