Permalink to

Spitalul Municipal Beius organizează procedura simplificata proprie pentru achizitia de servicii de paza. Va fi incheiat un acord cadru pentru anii 2021-2023 urmat de contracte subsecvente. Ofertele se vor depune conform caiet sarcini la secretariatul unității pana in data de 29.12.2020.Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut pe...

Citește